Wealth at right levels, preferably which the person cares lesser in terms of one's progress in life, would certainly...


Wealth at right levels, preferably which the person cares lesser in terms of one's progress in life, would certainly help to strengthen family values and friendship.

Without going into details, whether we like it or not, as long as there is a monetary value to transactions, wealth will play a role (unless a person wants to become a saint).

Wealth is also about having a healthy life, which reduces leaking of accrued savings over time.

That is why we came up with the slogan:
Wealth without Health means Zero or Nothing

🎷🎷🎷🎷🎷🎷🎷🎷🎷🎷🎷🎷🎷🎷🎷

Rijkdom op de juiste niveaus, bij voorkeur die de persoon minder geeft in termen van iemands vooruitgang in het leven, zou zeker helpen om gezinswaarden en vriendschap te versterken.

Zonder in details te treden, of we het nu leuk vinden of niet, zolang er een geldwaarde is voor transacties, speelt rijkdom een rol (tenzij een persoon een heilige wil worden).

Rijkdom gaat ook over een gezond leven, waardoor het lekken van opgebouwde besparingen na verloop van tijd wordt verminderd.

Daarom hebben we de slogan bedacht:
Rijkdom zonder gezondheid betekent nul of niets

Originally shared by Lea Suroto

Comments